2015-05-08

2015-05-08

Foto från dagens besök vid tomtområdet i Törnäset.
I dagsläget är vatten och avlopp framdraget till samtliga tomter och förläggningen av elen är
påbörjad. Mer information kommer inom kort!